VI VÄRNAR OM MILJÖN GENOM ATT

  • Vårda och laga utrustningen
  • Köpa närproducerat foder
  • Skänker hästskorna till återbruk
  • Komposterar gödsel och använder till fyllnadsmassor